Публикуван е списък с получените предложения по Заданието за концепция за Централната баня

 

До момента се събрани 60 въпроса, коментари и препоръки по документа на  www.sofproect.com

01.04.2020, гр. София, Екипът на „Софпроект“ публикува на интернет страницата си (https://sofproect.com/portfolio/banya/) списък с получените въпроси, коментари и предложения по заданието за отворена покана за концепция за развитието на северното и източно крило на Централната минерална баня в София. Събраните до момента препоръки по проектодокумента са близо 60 на брой, като в тях се включват получените по време на онлайн представянето на заданието на 26 март и след това на специално отворения имейл за обратна връзка – open-call@sofproect.com.

Списъкът се актуализира постоянно, като в него ежедневно се допълват новите въпроси и мнения по документа, придружени с отговори и коментари от екипа на „Софпроект“. Събирането на предложения по заданието ще продължи до 09 април на имейл open-call@sofproect.com. Получените препоръки ще послужат за финализиране на документа и в края на април се предвижда да бъде обявена и самата отворена покана.

Екипът на „Софпроект“ кани всички да се запознаят с предложението за задание на интернет адрес https://sofproect.com/portfolio/banya/, където е качено видео и аудио запис от онлайн представянето на документа. Припомняме, че над 80 човека се включиха в онлайн събитието на 26 март, за да зададат въпроси и да отправят предложенията си на живо. Представянето на заданието предизвика оживена дискусия, в която бяха обсъдени редица въпроси, свързани с провеждането на процеса, изискванията към участниците, критериите за оценка, изборът на жури и очакваните резултати.

Следете информация за процеса на сайта на “Софпроект” https://sofproect.com/category/новини/

За повече информация:

Радостина Попова

radostina@sofproect.com
0898980184

За Софпроект:

“Софпроект – Общ градоустройствен план” е общинско предприятие, основано през 1997 г. с решение на Столичен общински съвет. Организацията съществува, за да събира и анализира данни за средата, да включва заинтересовани страни в диалог и на базата на анализ да предлага планове, стратегии и политики за развитието на Столична община. С цел развитие на цялостната среда, предприятието координира създаването на дългосрочната стратегия за развитие на Столична община Визия за София и отговаря за подготовката на изменението на Общия устройствен план на общината. Мултидисциплинарният екип на Софпроект работи винаги в обществен интерес с различни общински структури, университети и изследователи, браншови, неправителствени и търговски организации. Научете повече за работата на Софпроект на https://sofproect.com/.

01.04.2020