Публично обсъждане на проекта за бюджет на Столична община за 2017 г.
Ръководството на Столична община организира публично обсъждане на проекта за бюджет на София за 2017 г. То ще се проведе на 4 януари 2017 г. от 14 ч. в сградата на ул. "Московска" № 33, ет. 5 зала № 5.
Съобщението за публичното обсъждане е публикувано в два национални всекидневника, на интернет-страницата на СО, в раздела Обществени обсъждания, обява е поставена и в сградата на Столична община.
Становища и предложения по проекто-бюджета могат да се представят в деловодството на Столична община.
Проектът ще бъде внесен в Столичния общински съвет от кмета на София Йорданка Фандъкова в законния срок - до 20 работни дни, след публикуването на Държавния бюджет за 2017 г. в "Държавен вестник".
30.12.2016