Психолози обменят опит за превенция на употребата на дрога сред младежите

В София се провежда 12-ата Национална конференция по проблемите на превенцията на употребата на наркотични вещества. В тридневния форум, организиран от Министерството на здравеопазването и Общинския съвет по наркотични вещества към Столична община, участват представители на 27 общински Превантивно-информационни центъра (ПИЦ) от цялата страна. Психолози и специалисти обменят опит и информация за добрите практики и програми, които им помагат в ежедневната работа с деца и младежи. Събитието се провежда в Общинския културен институт – "Красно село". 

От името на Столична община зам-кметът на София Дончо Барбалов поздрави участниците в конференцията. Той отбеляза факта, че "Превантивно-информационният център към Столична община е разработил програми за превенция сред децата от прогимназията и гимназиалните класове, които ще се ползват и от другите им колеги в страната. Обмяната на добър опит е от огромно значение за ефективността от тяхната дейност. Превенцията е най-доброто лечение за всеки здравословен проблем, а злоупотребата с наркотични вещества е не само здравословен, но и социален проблем за обществото ни" – допълни Барбалов. 

Работата на общинските Превантивно-информационни центрове е от огромно значение за младите хора. Специалистите в тях са се наели със задачата да запознаят децата с опасностите, до които води дори и невинното експериментиране с наркотични вещества. 

Поздрави към участниците във форума поднесе и зам.-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова, която подчерта активната работа на Общинския съвет по наркотични вещества към СО с председател д-р Веселин Милев през последните 3 години.

По време на конференцията специалистите от превантивните центрове ще преминат различни видове обучения за превантивна работа с деца, с младежи, които вече са зависими от наркотичните вещества, и с техните близки и родители.   
 

 

07.11.2018