Прожекция и дискусия за филма на Адела Пеева "Да живее България"

Прожекция и дискусия за филма на Адела Пеева "Да живее България"

21 април, събота, Дом на киното

Прожекцията на филма е от 17:30 ч., а дискусията – непосредствено след нея, от 18:45 ч..
Дискусията се организира от клуб „Смисъл“ и в нея ще вземат участие проф. Николай Поппетров от Института по исторически изследвания към БАН, проф. Мария Димитрова от Философския факултет на СУ,  проф. Искра Баева от факултета по история на СУ.

Последният филм на Адела Пеева "Да живее България" е реализиран с подкрепата на Национален филмов център и Програма „Култура“ на Столичната община, в копродукция с Българската национална телевизия.

Той фокусира вниманието на обществото към един сериозен проблем – възраждането на екстремния национализъм у нас. В продължение на три години е проследено развитието на няколко младежи от София, Стара Загора и Пловдив с подчертано патриотично чувство, които определят себе си като патриоти и по-често като националисти.

Водени от патриотични чувства и желание да утвърдят собствената си идентичност, тези млади хора прекрачват тънката граница между патриотизма и откровения национализъм. Безразличието или нескритата подкрепа на „възрастните“ ги лишават от коректив, а това означава, че в България днес расте поколение, склонно към шовинизъм и агресивен национализъм.

Всички те смятат, че бъдещето им принадлежи. Въпросът е обаче: какво бъдеще да очакваме ние? И още: Къде е границата между патриотизма и национализма? Кога и как започва осъзнаването в патриотизъм и как – в национализъм? Кой спомага за това осъзнаване: учители, родители, приятели, културни дейци, местното управление?

Екип на филма: 

Сценарист и режисьор: Адела Пеева

Оператори: Димитър Скобелев, Пламен Гелинов, Светла Нейкова

Изпълнителен продуцент: Слободан Милованович 


 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКАНА ЗА ФИЛМА

20.04.2018