Проверки за изгаряне на отпадъци на открито и нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци

Днес, 30 януари, продължават проверките за изгаряне на отпадъци на открито и изхвърляне на строителни отпадъци, както и на автосервизи и пунктове за вторични суровини. Екипите на Столичния инспекторат съставиха актове в район „Студентски“ за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци и стари мебели върху тревните площи в междублоково пространство.

Проверки за замърсяване със строителни отпадъци са направени освен в район "Студентски" и във "Витоша", където са установени нарушения и са съставени актове на техническите ръководители на обектите.

При извършена съвместна проверка на Столичен инспекторат и служители на 7-мо РУ на СДВР е установено лице, което гори отпадъци на открито в парк „Въртопо“, за което е съставен акт за установено административно нарушение.

Продължават и проверките на екипи на Столичен инспекторат и РИОСВ на автосервизи като досега са наложени 15 акта.

30.01.2018