Проверяват системата за преработка на отработените газове на автомобили

По инициатива на Столичната община в рамките на месец всеки шофьор, който пожелае, може да провери безплатно нивата на емисии на автомобила си.

От днес, 4 януари 2018 г., в пунктовете за първоначална регистрация на Пътна полиция при СДВР в София работят 7-те газанализатора, които Столичната община закупи. Автомобилите, които нямат работеща система за преработка на отработените газове, няма да получават първоначална регистрация в София. Това е важна мярка за чистотата на въздуха.

"По инициатива на Столичната община в рамките на месец всеки шофьор, който пожелае, може да провери безплатно нивата на емисии на автомобила си". Това каза днес кметът на София Йорданка Фандъкова в присъствието на министъра на околната среда и водите Нено Димов, зам.-директора на СДВР Антон Златанов, директора на Пътна полиция комисар Тенчо Тенев.

Според анализите на експертите 60% от замърсяването с фини прахови частици в София се дължи на автомобилния трафик.
Изследването, което направихме с испанската лаборатория показа, че около 7% от автомобилите допринасят за ¼ от замърсяването.

"И нашите мерки са насочени именно към тези технически неизправни автомобили", каза кметът Фандъкова.
"Отоплението на твърдо гориво е другият сериозен източник на фини прахови частици. Заедно с министъра на околната  среда и водите Нено Димов работим за това през следващия отоплителен сезон да имаме стандарти за въглищата и дървата и целта ни е до пазара да достигат само такива с ниско съдържание на пепел и сяра. Важен приоритет е и работим активно за ограничаване на горенето на отпадъчни материали. Изключително успешна е кампанията за събиране на излезли от употреба автомобилни гуми, която екипи на Столичния инспекторат извършва.

Продължават проверките на автосервизи за това дали използват отработено масло за отопление. Повишена е и кратността на събиране на едрогабаритни отпадъци."


 

04.01.2018