Проведе се заседание на Софийския оперативен щаб за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19

 

Днес, 6 октомври, кметът на София Йорданка Фандъкова проведе заседание на Софийския оперативен щаб за превенция и ограничаване разпространението на COVID-2019.

По време на заседанието бяха обсъдени прилагането на изискванията за дезинфекция и дейностите за превенция на разпространението на вируса.

Кметът Фандъкова разпореди да продължи извършването на дезинфекция на обществени места, при извършването на дейностите по почистване в града, както и засиления контрол за спазването на въведените противоепидемични мерки в градския транспорт.

Кметът на София посочи също, че на този етап не се налага въвеждането на допълнителни противоепидемични мерки.

По график фирмите по чистота са задължени да извършват дезинфекцията на съдовете и кошчетата за отпадъци, както и спирките на градския транспорт. Дезинфекцират се и пешеходните подлези. Контролът се извършва от екипи на Столичен инспекторат.

Продължават проверките за носене на предпазни маски в градския транспорт.

Кметът Фандъкова изиска в Общинския Логистичен център да бъде осигурен наличен запас от дезинфектанти, предпазни и защитни средства. Столична община поддържа логистичен център, в който осигурява наличности от препарати за дезинфекция и защитни средства.

В детските градини и училищата продължава извършването на необходимата дезинфекция. В домовете за възрастни хора и услугите от резидентен тип е забранено посещението на външни лица. При необходимост общината има готовност да подпомага осигуряването на консумативи.

Културните и спортни мероприятия трябва да се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки.

Отделения за болни от COVID-19 има разкрити в четирите общински многопрофилни болници, като пациенти в момента има във Втора МБАЛ и Пета МБАЛ, общо 24. При необходимост могат да бъдат приети и в Университетската Първа МБАЛ и Четвърта МБАЛ.

06.10.2020