Проведе се третото класиране за прием на деца в детските градини и ясли в София

Днес се проведе третото класиране за прием на деца в общинските детски градини, ясли и подготвителни групи в училища в София.

Приети са 409 деца на трето класиране.

Остават 2 926 свободни места за деца.

От 6 юни започва записването на новоприетите деца, като родителите могат да го направят до 17 часа на 10 юни.

За трето класиране бяха обявени 3 335 свободни места.

1 585 деца от кандидатствалите посещават и към момента детска градина, но желаят да бъдат преместени в друго детско заведение.

Децата на пет и шест години ще бъдат обхванати предвид задължителния характер на предучилищното образование.

В момента в София се изграждат 20 нови сгради на детски градини и ясли в различни райони на столицата. До края на годината се очаква да приключи строителството на 14 от тях, като ще бъдат разкрити допълнително още над 1 100 места за деца в градински групи.

03.06.2022