Проведе се среща между български и френски експерти в областта на киното

На 20 октомври в Столична община се проведе среща между български експерти в областта на киното, представители на френския град Анген-ле-Бан (Enghien-les-Bains) и на Столична община. От българска страна участваха Малина Едрева – председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие в Столичен общински съвет, Ангел Иванов – главен експерт в Дирекция „Култура” на Столична община, проф. Божидар Манов – преподавател в Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстю Сарафов” и член на Филмовата комисия към кмета на Столична община, инж. Иван Попйорданов – експерт „Аудиовизия и филмова индустрия”, член на Филмовата комисия към кмета на Столична община, ръководител на екипа и съавтор на Стратегията за кино на Столична община, д-р Диана Андреева-Попйорданова – член на Филмовата комисия към кмета на Столична община и съавтор на Стратегията за кино на Столична община, преподавател в УНСС и НАТФИЗ „Кръстю Сарафов”, Жана Караиванова – директор на Националния филмов център, член на Филмовата комисия към кмета на Столична община, Иван Тонев от Националния съвет за кино и Асоциацията на филмовите продуценти, г-жа Светла Дамянова – ръководител на пресотдела на „София Филм Фест” и Весела Данчева – преподавател в Нов български университет, член на Филмовата комисия към кмета на Столична община.
Френската делегация беше в състав Мишел Жонкер – председател на MEDEF Вал д'Оаз, председател на Асоциацията на предприятията във Вал д'Оаз (MEVO), председател на Комитета Вал д'Оаз на Съветниците за Международни отношения на Франция), администратор и съветник на Международната Комисия на EDEF Île-de-France, Доминик Роланд – главен директор на Центъра за изкуства на град Анген-ле-Бан, директор на отдел услуги на Анген-ле-Бан, отговорен за дигиталните изкуства на града и за Стратегията на Анген-ле-Бан като Креативен град на ЮНЕСКО за дигитални изкуства, Джозеф Херайеф – акционер и ръководител на проекта „TRJ Conversion (Phenix” – Проучване за отварянето на технически център в авиоиндустрията. Инвестиционнен проект, Оливие Демесанс – директор по операциите, COPAC, Полин Дюмай – ръководител комуникации, COPAC, Анжел Енгуиен – основател и ръководител на Elokami Groupe – продукция на филми, комуникация, мениджмънт на международни артисти, организация на събития. Офиси в Япония и Франция, Мартин Динков – продуцент на филми във Франция и промотиране на български филми, под ръководството на ЮНЕСКО и Медея Спасова – отговорник „Развитие на предприятията и международни отношения”, CEEVO.
Френските гости бяха запознати със Стратегията за кино на Столична община 2017 – 2027 г., работата на Филмовата комисия към кмета на Столична община, данните от направения анализ на културните и творчески индустрии в град София и мерките, които Столична община вече е предприела в подкрепа на тези индустрии, по-конкретно чрез функционирането на Столична програма „Култура”, Календара на културните събития на Столична община и промените в нормативната уредба, насочени към подобряване на условията за развитие на киноиндустрията в София.

Френските гости заявиха интерес за съвместна работа за развитието на икономическите и културните отношения между София – Творчески град на киното на ЮНЕСКО и Анген Ле Бан – Креативен град за дигитално изкуство на ЮНЕСКО.

Доминик Роланд отправи покана представители на София и Столична община да участват в Paris Image Digital Summit (24 – 27 януари 2018 г.), както и в десетото издание на Biennale Nationale des Arts Numériques/ Festival Bains Numériques (13 – 17 юни 2018 г.).

 

30.10.2017