Проведе се първото заседание на Консултативния съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община

Първото заседание на Консултативния съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община се проведе на 11 октомври в присъствието на общинските съветници Йоанна Драгнева, Татяна Георгиева, Ботьо Ботев, Михаела Иванова, Стефан Марков. Зам.-председател на съвета е д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община. Членове са младежки организации, работещи на територията на Столична община, на ученически съвети от столични училища, на студентски съвети от висши учебни заведения, на Национално представителна младежка организация.

Миналата година Столичният общински съвет прие Стратегия за младите хора на Столична община (2017 – 2027) – „София – град на младите и активните“. Стратегията бе изработена в резултат на сътрудничество и диалог с гражданския сектор. Визията на Стратегията е свързана с утвърждаването на София като град на младите, активните и иновативните. Стратегията предвижда прилагането на устойчиви политики за инвестиране в младите хора.

Консултативният съвет ще работи по конкретни задачи, свързани с развитие на младите хора, ще изготвя предложения и становища по проекти за нормативни актове и програми на Столична община.

12.10.2017