Проведе се първото състезание на новоизградената фитнес площадка на открито в кв. „Изгрев“

През последните години изградихме 33 фитнес площадки на открито, които са със свободен достъп. През 2017 година планираме още 12 фитнес площадки в паркови пространства в различни райони на града. Това каза заместник-кметът на София д-р Тодор Чобанов, който присъства на първото спортно състезание между ученици от училища в район „Изток“ на новоизградената фитнес площадка заедно с Йордан Йовчев и кмета на района Цветомир Жеков.
Предвижда се на всички фитнес площадки да бъдат организирани спортни състезания.
Столична община развива инфраструктурата за физическата активност и здраве, което е социално отговорна политика към децата и учениците и важна кауза на София Европейска столица на спорта.
От 2016 година бе създадена и специална програма за подкрепа на детско-юношеския спорт, в която се подпомагат спортните клубове от олимпийски спортове за развитие на детско-юношеските школи.
Столична община финансира спортни дейности на училища и детски градини, като са подкрепени над 90 извънкласни дейности в образователните институции.
В новите детски градини също се изграждат физкултурно-музикални салони, както и има 16 басейни. Изпълняват се и ученически спортни-зали. В момента се изгражда в район „Сердика“ в 48 ОУ "Йосиф Ковачев", а в район „Оборище“ започна разширение на сградата на І-ва АЕГ и 112 училище. Предстои и изграждането на физкултурен салон към 9 ФЕГ „Алфонс Дьо Ламартин".

 

16.03.2017