Протокол от заседание на комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонтни дейности, свързани с подобряване на МТБ в общинските училища на територията на Столична община
14.07.2017