Протокол от 21.09.2022 г. от заседание на Комисия, назначена със Заповед № СОА22-РД91-330/03.08.2022 г. на кмета на СО, изменена със Заповед № СОА22-РД91-369/30.08.2022 г.

 

Протокол от 21.09.2022 г.  от заседание на Комисия, назначена със Заповед № СОА22-РД91-330/03.08.2022 г. на кмета на Столична община, изменена със Заповед № СОА22-РД91-369/30.08.2022 г. на кмета на СО във връзка с предоставяне на допълнителни средства от резерва по формулите за разпределение на средствата по бюджетите в дейност 322 „Неспециализирани училища“ за подпомагане издръжката на басейните.

29.09.2022