Протокол № 3/29.09.2022 г. от заседание на Комисия, назначена със Заповед № СОА22-РД91-371/30.08.2022 г. на кмета на Столична община

 

ПРОТОКОЛ № 3/29.09.2022 г. от заседание на Комисия, назначена със Заповед № СОА22-РД91-371/30.08.2022 г. на кмета на Столична община, за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища

04.10.2022