Проект за изменение и допълнение на Правилника за дейността на СОАП, във връзка с възлагане на дейности по осъществяване на инвестиционната политика на Столична община

Проект за изменение и допълнение на Правилника за дейността на СОАП, във връзка с възлагане на дейности по осъществяване на инвестиционната политика на Столична община

Публикувано на: 08.07.2015 г.

Вносители: Валя Чилова - председател на Надзорния съвет на Столична общинска агенция за приватизация, Калоян Паргов - зам.-председател на Надзорния съвет на Столична общинска агенция за приватизация, Искра Ангелова - член на НС на СОАП, Николай Стойнев - член на НС на СОАП, Радослав Тошев - член на НС на СОАП, Татяна Георгиева - член на НС на СОАП, Милка Христова - член на НС на СОАП, Румен Георгиев - член на НС на СОАП и Радослав Абрашев - член на НС на СОАП

Доклад и проект за решение

08.07.2015