Промени в паркирането за 29.10.2019 г.

Във връзка с провеждане на събитие от посолството на Република Турция  на 29.10.2019 г. от 12:00 ч. ще бъдат въведени следните промени:

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства до приключване на събитието по западното локално платно на бул. „Кн. Мария-Луиза” между ул. „Струга” и ул. „Клокотница” и по ул. „Клокотница” между бул. „Кн. Мария-Луиза” и ул. „Кн. Борис І”.

28.10.2019