Промяна в разписанията на трамвайни линии №№ 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 и 18


Във връзка с подобряване на транспортното обслужване по трамвайни линии №№ 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 и 18 от 20.07.2021 год. разписанията се променят.

Целта е в определени участъци да се ускори движението.

16.07.2021