Промяна в организацията на движението във връзка с връчването на наградите „Икар”

От 08.00 до 12.00 часа на 23.03.2019 г.  се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Ген. Гурко” между ул. „Г. С. Раковски” и ул. „Кузман Шапкарев”.

От 10.30 до 12.00 часа на 23.03.2019 г.  се забранява влизането на пътни превозни средства в двете посоки по ул. „Ген. Гурко” между ул. „Г. С. Раковски” и ул. „Дякон Игнатий”.

От 07.00 до 24.00 часа на 27.03.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на гостите, поканени на церемонията), на:

- ул. „Г. Бенковски” между ул. „Славянска” и ул. „Иван Вазов”;

- ул. „Иван Вазов” между ул. „Кузман Шапкарев” и ул. „Г. С. Раковски”.

От 17.30 часа до приключване на мероприятието на 27.03.2019 г. ще се забранява влизането на пътни превозни средства в двете посоки (с изключение на автомобилите на гостите, поканени на церемонията), само при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция” при СДВР, по:

- ул. „Г. Бенковски” между ул. „Славянска” и ул. „Иван Вазов”;

- ул. „Иван Вазов” между ул. „Кузман Шапкарев” и ул. „Г. С. Раковски”.

15.03.2019