Програмата за подобрение на атмосферния въздух беше разгледана на експертен съвет за „Наука, технологии и иновации“ към кмета на Столична община

На специално заседание днес, съставът на експертния съвет за „Наука, технологии и иновации“ към кмета на Столична община разгледа актуализираната Програма за управление на качеството на атмосферния въздух в София до 2020 г. и Плана за действие към него.

„Въздухът в София днес е в пъти по-чист от преди 7-8 години. От всички завишени показатели, които имаше тогава - включително високи нива на азотен диоксид, балгодарение на целенасочени екологични действия, предприети от Столична община, днес ни остава да се справим с един последен завишен показател и това са фините прахови частици. Точно поради това и в Актуализираната програма за подобрение на атмосферния въздух до 2020г., изцяло сме насочили усилията си върху ограничаване на източниците на фини прахови частици. Мерките са разделени на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни. Във времето, в което тече общественото обсъждане на Плана, ние вече започнахме да изпълняваме някои от краткосрочните мерки, включително миене на улиците и завишаване на контрола на строителните площадки“, отбеляза кметът на Столична община Йорданка Фандъкова.Заседанието е част от пубичното обсъждане на Актуализираната програма за подобряване на атмосферния въздух и Плана към нея. Очаква се Програмата и Планът да бъдат внесени за обсъждане в Столичен общински съвет в края на месец април 2017 г. Съветът за „Наука, технологии и иновации към кмета на Столична община“ е учреден през 2012 година, за да подпомага дейността на Столична община с осигуряване на експертни становища по различни проекти на общината. В областта на екологията и зелените системи, експертизата си дават изследователи от Лесотехническия университет и БАН.

03.04.2017