Програма за ремонт на спортна инфраструктура – 2018 г.

Решение № 123 от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет за утвърждаване на Годишен план на Програма за ремонт на спортна инфраструктура за 2018 година
Приложение
 

Решение № 40 от 31.01.2019 г. на Столичния общински съвет – отчет на Годишния план за ремонт на спортна инфраструктура за 2018 година
Приложение

17.01.2019