Програма „Навън” на Столична община ще подкрепя временни художествени инсталации на площадка "Mавзолей"

Програма „Навън” ще се реализира в изпълнение на стратегията „София – творческа столица“, в която основен приоритет е развитието на творческата инфраструктура, обособяването на артистични пространства за изкуство, особено в публична среда и иновативните културни инициативи, така че съвременното изкуство в града да се превърне в част от ежедневието, правейки София творчески град.

Задачата е да бъдат осигурени условия за представяне на изкуство в публичното пространство, свободно за достъп и безплатно за гражданите, като води до повишаване на разбирането на съвременното изкуство и отношението към него, създава нови публики и спомага за отворен дискурс на срещата с изкуството.

Целта на Програма „Навън” е през 2019 г. да се подкрепи финансово реализацията на проекти за създаването и представянето на временни произведения на съвременните визуални изкуства на площадката на бившия Mавзолей. В рамките на Програмата ще бъде обявен конкурс за проекти, като одобрените, един или повече проекти, ще получат финансиране за реализация на творческата идея в рамките на бюджета от 100 000 лева. Проектите ще бъдат реализирани през 2019 г., като по преценка на Творческата комисия произведенията ще имат срок на експониране между 3 и 9 месеца.

Кандидатстващите за финансиране с проекти по Програма „Навън” ще преминат през етап на творческа оценка и след одобрение, през съгласувателната процедура по реда на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община.

Изискванията към проектите по Програмата са да предлагат произведения с висока художествена стойност и иновативност и да спомагат за постигане на по-голямо разнообразие и динамика в културния живот на София. Творческите идеи се изисква да съответстват на концепцията за представяне в градска среда, да дават ново творческо решение съобразно конкретната локация и да отговарят на архитектурните и конструктивни изисквания. Няма да бъдат подкрепяни вече познати в градска среда произведения. Проектите ще трябва да отговарят и на всички изисквания съобразно Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община.     

Общият размер на финансовия ресурс за подкрепа на проекти по Програмата е 100 000 лева. През 2019 г. ще бъдат подкрепени индикативно до 2 проекта, а финансирането е целево за 2019 г. със средства от бюджета на Столична програма “Култура”.

Проектите следва да позволяват представяне в градска среда със свободен достъп; да бъдат обезопасени; да не изискват целева охрана; да не предвиждат никаква форма на реклама върху инсталациите или техните временни оградни съоръжения в периода на експониране.

За информация на кандидатите НАГ ще предостави конструктивния проект и геодезията на площадката с изискванията за конструктивна и архитектурна съотносимост на предложенията.

Периодът на обществените консултации по Програма „Навън” приключва на 17 август 2018 г.

Проекти по програма „Навън” ще се приемат от 1 октомври 2018 г. до 15 ноември 2018 г.

Повече информация за Програма „Навън” ще намерите тук.

Фотограф: Стефан Джамбазов

13.08.2018