Високотехнологичната интерактивна инсталация „Един човек“ е първото предложение за подкрепа по Програма "Навън"

Високотехнологичната интерактивна инсталация „Един човек“ е първото предложение за подкрепа по Програма "Навън" за временни художествени инсталации в градска среда. Творческият съвет на Столична община одобри предложението на 15-членна комисия, която избра "Един човек" с автор Венелин Шурèлов сред 18 проекта.

Високотехнологичната интерактивна инсталация ще бъде монтирана на мястото на мавзолея. Тя представлява антропоморфна модулна стоманена конструкция с височина 12 метра, с двустранно разположени 56 броя LED екрани. Визуалното съдържание ще включва кадри от ежедневието на площад „Ал. Батенберг“ и данни за София. Изображенията, които ще се генерират от компютърен алгоритъм, ще представят отражение на града в реално време. Програма „Навън“ ще финансира проекта с 81 100 лв. , а LED екраните ще бъдат предоставени от автора на Столична община за развитие на платформа за екранни изкуства.  Предложението трябва да премине съгласувателна процедура с Министерство на културата,  Националния институт за недвижимо културно наследство и направление „Архитектура и градоустройство“ в СО, преди да бъде внесено за одобрение от Столичен общински съвет.

Венелин Шурèлов (1977, България)

Доц. д-р Венелин Шурèлов е завършил “Сценография” в Националната художествена академия, България – PhD (2009). Съосновател и преподавател в магистърска програма "Дигитални изкуства", НХА (2008). Съосновател, част от кураторския екип и технически организатор на DA Fest – Международен фестивал за Дигитално изкуство (2009). Съосновател на Фондация ДА ЛАБ (2018), Subhuman theatre (2004) и артгрупа "Via Pontica" (2002 – 2005).

Венелин Шурелов е автор на различни интерактивни инсталации/пърформанси, някои от които са: "Машина за рисунки" (2005), "Фантомат" (2008), Orthoman (2009), Tabula Rasa (2010), "Стрелбище" (2012), “Ротор” (2016) – представен в Арс Електроника център, Линц. През 2011 г. реализира киберлекцията Man Ex Machina, а през 2016 г. поставя пърформанс инсталацията Post-Everything, като гост-лектор в университета Таусън, САЩ.

Неговите проекти са многообразни и включват рисунка, интерактивна инсталация и пърформанс, дигитални технологии, видео и арттеория. Той има редица сценографски проекти, самостоятелни изложби и общи изложби, както и участия във фестивали в България, Европа и САЩ. Награждаван е многократно за работата си в областта на театъра и съвременното изкуство.

Живее и работи в София.

www.subhumantheatre.com

subprodukt@gmail.com

 

08.02.2019