Програма „Кризата като възможност“ набира проектни идеи

 

Кризата, предизвикана от разпространението на COVID-19 с нейните  здравни, социални и икономически измерения, постави на изпитание начина на функциониране на огромен брой организации, изостри съществуващи проблеми и подчерта потребност от изцяло нови услуги. Доведе както до мобилизиране на хора, организации и институции в помощ и подкрепа за преодоляване на кризата и нейните последици, така и до дистанциране и разпад на съществуващи екипи и общности.

Последиците от кризата няма да преминат бързо, но самата криза може да се превърне във възможност за развитие и нови дейности, които да осигурят по-голяма адаптивност на организациите и бизнеса към динамичното настояще и бъдеще.

Пандемията ни показа колко важни са цифровите активи и как мрежите, свързаността, данните и добрите цифрови умения поддържат икономиката и обществото. Цифровите технологии ще играят ключова роля за икономическото възстановяване.

Затова отваряме пилотна Програма КРИЗАТА КАТО ВЪЗМОЖНОСТ, за да подкрепим граждански организации, социални предприятия, микропредприятия, да помогнем тяхната дейност и бизнес да са по-адаптивни и по-устойчиви. Важно е този процес да е постоянно съпътстван от изграждането на общности в период, в който, както извънредната ситуация показа, само и единствено общността и социалното сплотяване бяха начин за преодоляване на предизвикателствата.

Програмата КРИЗАТА КАТО ВЪЗМОЖНОСТ включва две направления:

  • Направление 1: Дигитално адаптиране и постигане на устойчивост на организации. (Безвъзмездна финансова подкрепа на проект в размер до 20 000 лв.)

  • Направление 2: Развитие на общности (Безвъзмездна финансова подкрепа на проект в размер до 10 000 лв.)

Срок за електронно подаване на проектите: от 23 октомври, 08:00 часа, до 16 ноември, 17:00 ч.

Предварителни насоки за кандидатстване по Програмата „Кризата като възможност“ можете да намерите ТУК (https://fond.sofia-da.eu/bg/кризата-като-възможност/за-програмата.html)
 

Програмата предвижда провеждането на онлайн информационни дни на 28 октомври от 10:00 ч до 12:00 ч. и на 30 октомври от 14:00 ч до 16:00 ч.
Потенциалните кандидати, които желаят да се включат в един от онлайн информационните дни могат да се регистрират ТУК

16.10.2020