Програма „Европа“ 2022 е отворена за кандидатстване до 03.06.2022 г., 17 ч.

За четиринадесета поредна година, през 2022 г., Програма „Европа“ на Столична община подпомага сътрудничеството между гражданското общество и местната власт в София в прилагането на добри европейски практики на местно ниво.

Електронните формуляри за кандидатстване по Програма „Европа“ 2022 вече са активни на интернет страницата на Програмата www.evropa-so.bg в рубрика „Кандидатствай тук“ по всяка от четирите одобрени от Столичния общински съвет приоритетни области.

Кандидатстването ще се осъществи в периода от 03.05.2022 г. до 17:00 ч. на 03.06.2022 г. Проектните предложения се подават само по електронен път на сайта на Програма „Европа“.

Не по-късно от 10 дни преди изтичане на крайния срок за набиране на проектните предложения ще бъдат проведени информационни дни, по време на които ще бъде предоставена възможност за разяснения по процедурата и документите за кандидатстване. Информация за датата и начина на провеждане на информационните дни ще бъде публикувана на сайта на Програма „Европа“, както и в раздел „Новини” на интернет страницата Столичен общински съвет и Столична община www.sofia.bg.

Документите по всички приоритетни области можете да намерите ТУК, като приложенията са идентични за всяка приоритетна област.

С одобрените от Столичния общински съвет приоритетни области може да се запознаете ТУК.

Консултации се дават електронно чрез изпращане на въпроси на формата за контакт на електронната страница на Програма „Европа“ (рубрика „Кандидатствай тук“ – „Въпроси“) до 4 дни преди крайния срок за кандидатстване.

Председателят на Програмния съвет на Програма „Европа“, Екатерина Йорданова, отправя своята покана за активно участие на организациите и вярва, че и тази година Програмата ще подкрепи стойностни, интересни и полезни за гражданите на столицата проекти. В контекста на увеличени разходи за издръжка и за услуги, но и на непредвидените дейности, свързани с последиците от  хуманитарната криза в следствие на военните действия на територията на Украйна, г-жа Йорданова поставя акцент върху увеличената за 2022 г. максимална сума, с която Столична община ще подкрепя финансово проектите – 15 000 лв.

От името на председателя, Екатерина Йорданова, и членовете на Програмния съвет на Програма „Европа“, пожелаваме на всички кандидати успех!

 

09.05.2022