Проектобюджетът на София за 2019 г. бе представен пред Асоциацията на индустриалния капитал в България

Заместник-кметът на София Дончо Барбалов представи проектобюджета на София за 2019 г. пред Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). Започна представянето на проекта за бюджет пред комисии, съвети, бизнес, медии.  

Проектобюджетът на Столична община за 2019 г. е 1,58 млрд. лв. Не се предвижда увеличение на данъците и таксите, с изключение на промените в данък МПС и данък сгради за курортните селища, приети от парламента. От по-високия данък за старите автомобили приходите ще са толкова, колкото ще е отстъпката за новите коли с Евро 5 и Евро 6.

През 2019 г. Столична община ще задели повече средства в секторите образование, здравеопазване, култура, социални дейности, отбрана и сигурност, както и транспорт. И през следващата година най-много средства общината предвижда за изграждането на метрото и пускане на основната част от третия метродиаметър.

По време на представянето зам.-кметът Дончо Барбалов получи подкрепа за два въпроса. Първият е обсъждането на възможности за изграждане на паркинги на терени, собственост на общината. За целта ще се търсят публично-частни партньорства с бизнеса. Вторият въпрос е при новото райониране на страната София да не бъде извадена като самостоятелен район, тъй като това би довело да лишаване на града от средства по европейски програми. Председателят на управителния съвет на АИКБ Васил Велев декларира, че Асоциацията ще подкрепи такова райониране на страната, което да не лишава София от достъп до еврофондовете, но и да не намалява интензитета на подкрепата за Югозападна България, което за съжаление е факт през настоящия програмен период.

На срещата главният изп. директор на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции Владимир Данаилов представи дейността на агенцията, чиято основна мисия е да превърне София в притегателно и предпочитано място за стартиране и развитие на бизнес от български и чуждестранни компании. Освен това, СОАПИ може да помага на българския бизнес да развива дейност и извън пределите на страната.

09.12.2018