Проектобюджетът на София е внесен в Столичния общински съвет

На 12 януари кметът Йорданка Фандъкова внесе официално в Столичния общински съвет проектобюджета на София за 2018 г. Той възлиза на общо 1, 549 млрд. лв., което е с 220 млн. лв. повече от м.г.

Рекордни по план са предвидените в бюджета собствени приходи от местни данъци и такси – 654, 2 млн. лв. – с близо 32 млн. лв. повече, отколкото през 2017 г. Ставките на местните данъци и основни такси в София не са променяни от 2012 г., но въпреки това постъпленията от тях се увеличават плавно всяка година. Общият им ръст от началото на периода е с около 180 млн. лв.

Средствата, заложени в капиталовата програма на София за 2018 г., са над половин милиард – 546 млн. лв. – с над 100 млн. лв. повече, отколкото през 2017 г. Източниците на финансиране са различни, но най-голямата част – 330 млн. лв., е от европейски фондове.

Най-големият обект за 2018 г. в София е строителството на третия лъч на метрото. 327, 383 млн. лв. ще бъдат инвестирани в изграждането на първите 12 станции от третия лъч. 103, 675 млн. лева ще се вложат в реконструкции на улици и булеварди, изграждане и ремонт на улици в кварталите, цялостни ремонти на трамвайни трасета и мостови съоръжения. В това число само за кварталните улици са заложени малко над 37 млн. лева, а за улично осветление – 6 млн. лева.

Продължава модернизацията на градския транспорт – текат процедурите за закупуване на 142 автобуса на природен газ и първите 20 електробуса. По ОПРР е защитено закупуването на 13 нови трамвая, които ще се движат по линия № 5. Ще се работи по надграждането на системата за управление на трафика с приоритизацията на градския транспорт.

Над 11 млн. лева са предвидени за възстановяване на паркове и градини. В плановете са включени реконструкция на Западен парк, входът на Южен парк откъм бул. „Гоце Делчев“ и първи етап на парк „Въртопо“. Освен това се предвижда разширение на новия парк „Възраждане“ с още 25 дка, като на част от тях по план трябва да бъде изграден първият в София детски аквапарк. Продължава залесяването и озеленяването – предвидени са средства по проектите „Новата гора на София“ и „Моето зелено училище“, а отделно общината планира засаждането на 2000 дървета по основни улици и булеварди.

Над 32 млн. лева се планират за строителство, основни ремонти и енергийна ефективност на детски градини и училища. През 2018 г. ще започне строителството на първата детска градина в кв. "Манастирски ливади – Изток" и първата за кв. "Кръстова вада". Започва строителството на детска градина и в кв. "Курило".

За образование бюджетът на София възлиза на 358 млн. лв., от които делегираните средства са 320, 7 млн. лв. За здравеопазване се предвиждат общо 44 млн. лв., от които 15,4 млн. са общинско финансиране, а 28,6 млн. лв. – от държавния бюджет.

През тази година София е Европейска столица на спорта и за организация и провеждане на събития в тази връзка общината е осигурила 1 млн. лв.

 

15.01.2018