Проект Залесяване на неземеделски земи от общинския фонд на Столична община и последващо отглеждане на насажденията

Проект Залесяване на неземеделски земи от общинския фонд на Столична община и последващо отглеждане на насажденията е реализиран по мярка "Първоначално залесяване на неземеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 година на Държавен фонд Земеделие.

Залесени и отгледани са 300.1 дка неземеделски земи (пустеещи) с акация, липа, червен дъб и черен бор в землищата на гр. Бухово и с. Яна.

04.01.2017