Проект за изменение на Наредба за общинската собственост в глава пета – Управление и разпореждане с общински гори и земеделски земи, Раздел II – Управление на горите и земите от Общинския горски фонд

Проект за изменение на Наредба за общинската собственост в глава пета – Управление и разпореждане с общински гори и земеделски земи, Раздел II – Управление на горите и земите от Общинския горски фонд

Публикувано на 07.11.2012 г.

Вносител: Мария Бояджийска, заместник-кмет на Столична община

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Теодоси Димитров, e-mail: theodossi.b.d@abv.bg

Доклад и проект за решение

07.11.2012