Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Публикувано на: 31.05.2012 г.

Вносител: Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Костадинка Тулешкова e-mail: k.tuleshkova@sofia.bg

Доклад и проект за решение

31.05.2012