Проект за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматични перонни преградни врати (АППВ) с вертикално отваряне за 12 метростанции от линия 1 и линия 2 на метрото в София


Име на проекта: „Проект за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматични перонни преградни врати (АППВ) с вертикално отваряне за 12 метростанции от линия 1 и линия 2 на метрото в София“

Програма: Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“

Стойност: 21 494 400.00 лв.

БФП: 17 912 000.00 лв.

Съфинансиране: 3 582 400.00 лв.

Период на изпълнение:  03.04.2020 г. - 30.11.2023 г.

Кратко описание: Проектът е за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматични перонни преградни врати (АППВ) с вертикално отваряне на голям отвор за 12 метростанции от Линия 1 на метрото в София. С изпълнението на проекта, включващ монтажа и инсталиране на цялата апаратура, кабели, материали и оборудване в 12 метростанции от Линия 1 на метрото в София, ще се осигури физическа преграда на зоната за пешеходци на пероните в метростанциите от зоната, в която се движът метровлаковете.

Определените метростанции са следните : Линия 1 : -Сливница, -Люлин, -Западен парк, -Вардар, -Константин Величков, -Опълченска, -Сердика, -Софийски университет "Св. Климент Охридски", -Стадион "Васил Левски", -Г. М. Димитров.

С Анекс № 1 към договор за БФП № ДОПТТИ-2/03.04.2020 г. метростанциите Сердика 2 и Национален дворец на културата (НДК) по Линия 2 се заменят с метростанции Младост I и МС ИЕЦ-Цариградско шосе по Линия 1, в съответствие с обосновката в писмо 32-01-80/26.02.2021 г.

Автоматичните перонни преградни врати ще бъдат с дължина от 85 метра, отговаряща на дължината на зоната за спиране на влака на пероните в метростанциите, като останалата част от пероните ще бъде затворена с парапети. Височината на Автоматичните перонни преградни врати ще бъде 170 сm, измерено от нивото на перона.
11.08.2022