Проект за Приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, приета с Решение № 332 по Протокол № 48 от 19.05.2005 г.; посл. изм. и доп. с Решение № 634 по Протокол № 32 от 20.12.2012 г. и изменение и допълнение на Решение № 149/22.03.2012 г. за определяне на цени във връзка с Наредбата за организация на движението на...

Проект за Приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, приета с Решение № 332 по Протокол № 48 от 19.05.2005 г.; посл. изм. и доп. с Решение № 634 по Протокол № 32 от 20.12.2012 г. и изменение и допълнение на Решение № 149/22.03.2012 г. за определяне на цени във връзка с Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

Публикувано на: 05.09.2013 г.     

До гласуването на нормативния акт от СОС предложения се приемат от Виолета Захариева, e-mail: v.zaharieva@sofia.bg, тел.: 02/9377338

Вносител: Вили Лилков - общински съветник в Столичен общински съвет

Доклад и проект за решение

05.09.2013