Проект за Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Столична община.

Проект за Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Столична община.

Публикувано на: 12.09.2013 г.

До гласуването на нормативния акт от СОС предложения се приемат от Марияна Симеонова,-mail: m.simeonova@sofia.bg, тел.: 02/9377451

Вносител: Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община по направление "Финанси и стопанска дейност"

Доклад и проект за решение

12.09.2013