Проект за приемане на Наредба за гробишните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община

Проект за приемане на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община

Публикувано на 27.03.2017 г.

Вносители: д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община, Мита Георгиева - общински съветник в Столичен общински съвет, Ирена Анастасова - общински съветник в Столичен общински съвет и Карлос Контрера - общински съветник в Столичен общински съвет

Доклад и проект за решение

27.03.2017