Проект за приемане на Наредба за допълване и изменяне на Наредбата за определяне на местните данъци, приета с Решение № 83 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г. на Столичен общински съвет

Проект за приемане на Наредба за допълване и изменяне на Наредбата за определяне на местните данъци, приета с Решение № 83 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г. на Столичен общински съвет

Публикувано на: 29.11.2013 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Милена Баракова, e-mail: so.drtd@mail.bg, тел.: 02/9433617


Вносител: Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община по "Финанси и стопански дейност"

Доклад и проект за решение

29.11.2013