Проект за правилник за организацията на дейността и структура на Общински културен институт "Музей за история на София"

Проект за правилник за организацията на дейността и структура на Общински културен институт "Музей за история на София"

Публикувано на 17.05.2013 г.

Вносител:  д-p Toдop Чобанов, заместник-кмет на Столична община

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от инж. Борис Чилев, организационен координатор на ОКИ "Музей за история на София", e-mail: bchilev@abv.bg, тел.: 02/9832160

Доклад и проект за решение

17.05.2013