Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за работата на Специализирания общински приватизационен фонд, приет с решение № 281 по протокол № 66 от 27.05.2010 г. на СОС

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за работата на Специализирания общински приватизационен фонд, приет с решение № 281 по протокол № 66 от 27.05.2010 г. на СОС

Публикувано на: 13.02.2014 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Емилия Стамболова, e-mail: estambolova@sofia.bg, тел.: 02/9377384

Вносители: Орлин Алексиев, общински съветник и председател на СУСОПФ и Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община и управител на Столичния общински проватизационен фонд

Доклад и проект за решение

13.02.2014