Проект за подмяна и поставяне на нови указателни табели на улици, жилищни комплекси, паметници на културата и други значими обекти на територията на Столична община
„Проект за подмяна и поставяне на нови указателни табели на улици, жилищни комплекси, паметници на културата и други значими обекти на територията на Столична община”, разработен в изпълнение на Решение № 819/18.12.2008 г. на СОС.

Към проекта ...
05.11.2013