Проект за намаляване на хранителните отпадъци
КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Столичната община стартира информационна кампания за насърчаване намаляването на хранителните отпадъци. В рамките на кампанията са идентифицирани четири основни насоки за реализиране на целите:

  • разумно пазаруване и прецизиране закупуването на количество храна спрямо реалните възможности за потребяването ѝ;
  • правилно съхранение на закупената храна – за максимално удължаване на годността ѝ на потребление;
  • насърчаване на творчески подход при приготвяне на храната и максимално оползотворяване на „изостаналите“ храни и хранителни продукти;
  • насърчаване на екологосъобразно поведение и формиране на навици за отделяне на хранителните отпадъци от опаковките им преди изхвърлянето им в контейнерите за смесен битов отпадък.

Информационната кампания се реализира като част от партньорския ангажимент на Столична община в проект TRiFOCAL London (Transforming City FOod hAbits for Life), с координатор организация Resource London, създадена в партньорство между WRAP и LWARB – заедно с Groundwork London. TRiFOCAL се финансира от програма LIFE на Европейския съюз, проект номер LIFE15 / GIE / UK / 000867.

Организация London waste and recycling board (LWARB), с председател кмета на гр. Лондон, в партньорство с благотворителните организации Waste and Resources Action Programme (WRAP) и Groundwork London, е бенефициент по Програма LIFE на Европейската Комисия и по проект Transforming city food habits for life (TRiFOCAL). Изпълнявайки задачите, заложени в плана на проект TRiFOCAL, екипът на LWARB привлича 10 подкрепящи европейски града, които да споделят своя опит при провеждането на информационни кампании, насочени към намаляване на хранителните отпадъци чрез въвличане на гражданите и промяна в потребителските им навици. Един от 10-те европейски града, наред с Барселона, Брюксел, Бургас, Дъблин, Милано и Осло, приели да участват в проекта и да споделят своя опит, е гр. София.
 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Партньорски организации на Столична община за реализация на комуникационните цели, заложени в проекта, са – фондация "Кредо Бонум" и "Билла България". Проектът ще се реализира през 2018 г.

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА

Проектът в София се реализира на три етапа.

ПЪРВИ ЕТАП

По време на първия етап се провежда КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА на анимационен хранителен супергерой, чрез който да бъдат предадени, по достъпен за идентифицираните аудитории начин, посланията на проекта.

На 12 април се дава официален старт на проекта в София и се представя хранителният супергерой сред широката общественост.

В рамките на проекта ще се провеждат поредица от информационни инициативи, кореспондиращи с целите на проекта. Ще бъдат използвани разнообразни комуникационни канали, включително и част от магазините на партниращата организация – "Билла България".

ВТОРИ ЕТАП

Вторият етап стартира със специално събитие за медии – вечеря със спасена храна, на която домакин беше кметът на СО – Йорданка Фандъкова. Събитието се проведе в Завода за третиране на отпадъците, а гостите бяха на високо ниво – главни редактори и собственици на медии. Събитието стартира с обиколка на гостите в завода, за да се запознаят лично с целия процес по третиране на столичните битови отпадъци.

С изказванията в официалната част на вечерта беше поставено началото на информационната кампания, насочена към намаляване на хранителните отпадъци. Беше представено и лицето на кампанията – спортистът Владимир Николов – баща на 4 деца.

Менюто на вечерята беше изцяло подготвено от храни с висок потенциал за изхвърляне. Главните готвачи – шеф Стоян и шеф Лора, известни от предаването „Бон Апети“ – даваха съвети как да приготвяме храна от останалото в хладилника, така че да увеличаваме срока на годност на продуктите си и да намалим хранителните си отпадъци.

Чрез медийното събитие се създаде необходимата среда за разпространение на основните послания, заложени в проекта.
 

Седмица за намаляване на хранителните отпадъци (07 – 13.05.2018)  – Съвместна инициатива между Столична община и Радио N-Joy:

В рамките на ежегодната кампания на Инспектор N-JOY (най-слушаното българско радио по рейтинг и слушани минути средно на ден в София-град (15 – 69 г.), Столичната община се включи като партньор за популяризиране на посланията, очертани в рамките на кампанията по проект TRIFOCAL, за намаляване на хранителните отпадъци.

Повече за кампанията

В рамките на кампанията Столичната община предостави обширна информация на екипа на радиото – данни, факти и съвети, така че водещият – Инспекторът, както и останалите водещи в рамките на програмното време, мултиплицираха в различни форми.

В допълнение към това бяха проведени 2 тематични интервюта: със  зам.-кмета по околна среда в СО Йоана Христова, която участва в сутрешния прайм-тайм на радиото (сутрешен блок) и имаше възможността да разкаже подробно за проекта и целите му и с мениджър проекти на фондация Credo Bonum Симеон Василев – водещ партньор на Столична община по проекта. Отново акцентът беше поставен върху значимостта на TRIFOCAL и необходимостта за популяризиране на намаляването на хранителните отпадъци.

Тъй като форматът на кампанията „Зеленото приключение на инспектор NJOY” е такъв, че във времето на кампанията всички радиоводещи от отделните предавания активно комуникират посланията на Инспектора, за още по-ефективно реализиране на целите на кампанията и проекта, използвахме радиоканала както за предаване на послания от радиото към слушателите, така и за да провокираме директното участие на слушателите в процеса по намаляване на хранителните отпадъци. Седмицата, посветена на намаляване на хранителните отпадъци, завърши със специално събитие – изнесен мобилен пункт за раздаване на компост на граждани. 

Компостът е произведен на Инсталацията за биологично третиране на отпадъци. Той се раздава в пакети по 10 кг на всички софиянци, които са си платили такса смет (срещу квитанцията за платената такса). Целта на инициативата – да популяризираме резултата от разделното събиране на био- и зелени отпадъци. Благодарение на популяризирането на инициативата, в рамките на двата дни (събота и неделя, между 10 и 14 часа), бяха раздадени близо 4 тона компост на пакети по 10 кг.

За популяризиране на инициативата СО използва освен радиоефира на NJOY всички класически медии – изпрати прессъобщение, което беше популяризирано от тях, така и социалните си канали – Facebook страницата на СО – Зелени решения за София.

Повече за събитието
Събитието се състоя в два последователни дни (събота и неделя) за по 4 часа. Изнесеният мобилен пункт за раздаване на компост беше разположен в центъра на града, на достатъчно достъпно и комуникативно място – в близост и до голяма централна метростанция, така че да е максимално удобно за всички желаещи да получат своя компост. Освен своите 10 кг всички граждани получиха и информационни материали, които дават допълнителна информация за това как и къде се произвежда компостът.


Резултати от участието в „Зеленото приключение на инспектор NJOY”:
 - над 100 анонса в рамките на радиоефира за 1 седмица
 - близо 4 тона раздаден компост по време на специалното събитие
 - отличие за Най-съдържателна информационна кампания за инициативата „Зеленото приключение на Инспектор N-Joy“, на първите награди „Чиста игра“ на bTV Media Group.

 ТРЕТИ ЕТАП

Победител от конкурса за детска рисунка на хранителен супергерой е 10-годишният Алекс Нейчев, който предложи създаването на суперморкова Мори. Рисунката на детето беше анимирана и през лятото на 2018 г. стартира информационна кампания в социалните мрежи, чието лице стана именно суперморковът Мори.
 

 

През февруари 2019 г., суперморковът Мори е „съживен“ като за целта е създаден специален костюм. Така Мори тръгва на специално „пътешествие“, в което за 4 месеца той ще посети 30 общински детски градини и ще се срещне с над 1000 деца, с които ще разговаря за значението от намаляването на хранителните отпадъци – предимно от плодове и зеленчуци.

 

05.04.2018