Проект за изменение на Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение №894 по Протокол №93/23.11.06 г.

Проект за изменение на Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение №894 по Протокол №93/23.11.06 г.

Публикувано на: 28.05.2013 г.

Вносители:  Николай Стойнев, общински съветник и Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Милена Баракова, e-mail: so.drtd@mail.bg, тел.: 02/9433617

Доклад и проект за решение

28.05.2013