Проект за изменение и допълнение на Правилата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община

Проект за изменение и допълнение на Правилата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община

Публикувано на: 21.08.2013 г.

До гласуването на нормативния акт от СОС предложения се приемат от Елена Делииванова, e-mail: obrazovanie_so@abv.bg, тел.: 02/9433183

Вносители: д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община и Албена танасова, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

21.08.2013