Проект за изменение и допълнение на Правилата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община

Проект за изменение и допълнение на Правилата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община

Публикувано на: 20.06.2016 г.   

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Боряна Тасева, e-mail: obrazovanie_so@abv.bg, тел.: 02/943 31 83

Вносители: д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община и Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

20.06.2016