Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията на пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община (приета с Решение № 520 по Протокол № 48 от 26.09.2013, изм. и доп. с Решение № 617 по Протокол № 52 от 21.11.2013 г.)

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията на пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община (приета с Решение № 520 по Протокол № 48 от 26.09.2013, изм. и доп. с Решение № 617 по Протокол № 52 от 21.11.2013 г.)

Публикувано на: 30.04.2015 г.     

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Eмилия Стамболова, e-mail: estambolova@sofia.bg, тел.: 02/9377-384

Вносители: Иван Такев, Николай Белалов, Орлин Ваташки и Румен Георгиев - общински съветници в Столичен общински съвети

Доклад и проект за решение

30.04.2015