Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията на пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията на пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Публикувано на: 07.12.2015 г.     

Вносители: Милка Христова, Калоян Паргов, Борис Цветков, Владимир Данев, Ирена Анастасова, Марин Стоянов и Николай Николов - общински съветници в Столичен общински съвет

Доклад и проект за решение

07.12.2015