Проект за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане на елементи на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община, приета с Решение №950 по Протокол №120/11.10.2007 г.

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане на елементи на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община, приета с Решение №950 по Протокол №120/11.10.2007 г.

Публикувано на: 25.06.2013 г.

Вносител:  Искра Ангелова, председател на Постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба към Столичен общински съвет

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Емилия Стамболова, e-mail: estambolova@sofia.bg, тел.: 02/9377384

Доклад и проект за решение

25.06.2013