Проект за изменения и допълнения в глава четвърта „Конкурси зa организиране на ученическо столово хранене” от Наредба за условнията и реда зa провеждане на търгове н конкурси

Проект за изменения и допълнения в глава четвърта „Конкурси зa организиране на ученическо столово хранене” от Наредба за условнията и реда зa провеждане на търгове н конкурси

Публикувано на: 09.01.2015 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от дирекция "Образование", e-mail: obrazovanie_so@abv.bg, тел.: 02/8468152
 
Вносител: д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

09.01.2015