Проект за етичен кодекс на общинските съветници, кметовете и служителите в администрацията на Столична община

Проект за етичен кодекс на общинските съветници, кметовете и служителите в администрацията на Столична община

Публикувано на: 25.07.2013 г.     

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Надежда Йорданова, e-mail: njordanova@sofia.bg, тел.: 02/9377572

Вносители: членовете на Постоянната комисия по етика, граждански права, молби и жалби на Столичен общински съвет в състав: Анета Георгиева - председател, Теодора Делисивкова - зам.-председател, Радослав Абрашев - зам.-председател, Кристина Галова - член, Живко Дервенов - член, Силвия Христова - член и Владимир Данев - член

Доклад и проект за решение

25.07.2013