Проектът за модернизация на „Топлофикация – София“, изработен по споразумението между Агенцията за търговия и развитие на САЩ и Столична община, е готов

Проектът за модернизация на „Топлофикация – София“, изработен по споразумението между  Агенцията за търговия и развитие на САЩ и Столична община, е завършен и днес беше представен от зам.-кмета Дончо Барбалов, изпълнителния директор на „Топлофикация – София“ Александър Александров, ръководителя на екипа от компанията "Black & Veatch" Management Consulting и председателя на комисията по инженерна инфраструктура на СОС Прошко Прошков. Споразумението за безвъзмездна финансова помощ на Столична община от 921 554 долара беше подписано, благодарение на усилията на кмета Йорданка Фандъкова и посланика на САЩ Н. Пр. Херо Мустафа.

Планът за модернизация е изготвен от инженери, финансови и правни експерти от САЩ под ръководството на водещата инженерна компания Black&Veatch и включва одит на техническото и финансово състояние на дружеството.

Планът предлага цялостно решение с изграждане на нови когенерационни мощности, с които „Топлофикация – София“ ще покрива европейските екологични стандарти минимум 30 години напред. Комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия ще осигури възможност за финансова стабилизация на дружеството, връщане на натрупаните задължения и минимализиране на цената на топлинната енергия за клиентите.

За модернизацията на „Топлофикация – София“ се предвижда изграждането на две нови високоефективни ко-генерации в ТЕЦ „София-Изток“ и ТЕЦ „Люлин“, всяка от тях с мощност 240 MW, инсталацията за производство на енергия от РДФ в ТЕЦ „София“, както и нови котли в „Земляне“ и „Овча купел“, „Младост“, „Малинова долина“, „Слатина“ и „Орландовци“.

Предложеното оборудване ще направи възможно бъдещото преминаване от природен газ на зелен водород като гориво.

Планът предвижда разширяване на топлопреносната мрежа към нови квартали и изграждане на свързаност между ТЕЦ-овете, което при аварии и спирания, ще дава възможност за непрекъснатост на топлоснабдяването.

Предварителната оценка на бюджета за строителството на новите когенерационни мощности и изграждането на нова топлопреносната  мрежа е 800 млн. евро, като дейностите могат да изпълняват едновременно или на етапи. Възможностите за осигуряване на средствата са чрез грантово финансиране, водещи международни финансови институции и собствени средства на общината. Планът не предвижда нуждата от държавна финансова гаранция, като в същото време ще е най-мащабния енергиен проект, изпълняван в страната ни в последните години. Предварителния график за изпълнение е 48 месеца след приемането му от Столичен общински съвет.

Докладът и презентацията на инженерната компания Black&Veatch са публично достъпни на страницата на Столична община. https://www.sofia.bg/en/web/guest/-/doklad-za-s-stoanieto-na-toplofikacia-sofia-ead

29.10.2021