Проектът за бюджет на Столична община за 2022 г. е внесен в СОС

"Днес, 11 март, Проектът за бюджет на Столична община е внесен за разглеждане в Столичния общински съвет (СОС)." Това съобщи кметът на София Йорданка Фандъкова. Проектът за бюджет е общо 2, 078 млрд. лв. От тези средства заложените собствени приходи са 820 млн. лв. Те включват местни данъци в размер на 456 млн. лв. и 293 млн. лв. такси. Към приходната част на бюджета са осигурени и 272,9 млн. лв. от европейски програми, 119,16 млн. лв. от целеви инвестиционни заеми и 798,5 млн. лв. за финансиране на държавно делегирани дейности.

Общо 584 млн. лв. или почти 1/3 от бюджета е инвестиционната програма на София. 54% от капиталовата програма са осигурени от собствени средства и заеми, а остатъкът – 46% или 272,9 млн. лв. – от спечелени европейски програми. 15,3 млн. е целевата субсидия от държавата.

Общественото обсъждане на Проектобюджета с граждани и неправителствени организации се проведе в сряда, 9 март 2022 г. Освен това, документът беше представен на поредица от отделни срещи пред двата национално представителни синдиката – КНСБ и КТ "Подкрепа", пред Камарата на строителите в България, пред работодателските организации КРИБ, БСК, АИКБ и БТПП, пред политическите групи и независимите общински съветници в СОС.

Предложенията, дадени по време на общественото обсъждане, и срещите с различните организации ще бъдат разгледани в постоянните комисии към СОС.

11.03.2022