Проект „Разширяване на модела за качество предоставяне на грижите за деца в Дом за деца „Асен Златаров”

Проект „Разширяване на модела за качество предоставяне на грижите за деца  в Дом за деца „Асен Златаров” - осъществен съвместно с Фондация „Международната социална служба – България” и Институт по социални дейности и практики, финансиран от фонд „Социална закрила” към МТСП.

20.12.2016