Проект „Превантивни мерки за недопускане на кризисни ситуации, предизвикани от намалена проводимост на речните корита на територията на Столична община”

Проект „Превантивни мерки за недопускане на кризисни ситуации, предизвикани от намалена проводимост на речните корита на територията на Столична община”.

Ежегодно се почистват и се осигурява проводимостта на водата в 60 до 80 км речни корита.

05.01.2017